توضیح حناچی به ورود شهرداری برای ساخت مسکن

پنجره‌ایرانیان؛ شهردار تهران در مورد احتمال ورود شهرداری به حل مشکل مسکن در تهران توضیحاتی را ارائه کرد.
  • دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 10:42