آخرین وضعیت رشد قیمت و تعداد معاملات مسکن در شهر تهران

پنجره‌ایرانیان؛ آمارهای تحولات مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که تعداد معاملات انجام‌شده مسکن در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰.۷ هزار فقره بود، همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی به بیش از ۱۳۸.۱ میلیون ریال و در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی به حدود ۶۰.۱ هزار واحد مسکونی رسید. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا نیز حاکی است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
  • سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 10:27

به گزارش ایسنا، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشرشده، نشان می‌دهد در دی‌ماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰.۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹.۰ درصد افزایش داشت.

هم‌چنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

بیشترین حجم معاملات مربوط به واحدهای تا پنج سال ساخت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ حاکی است که از مجموع ۱۰ هزار و ۶۸۷ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۸ درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با دی‌ماه سال قبل حدود ۱.۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۱۶.۳ درصدی از کل معاملات، بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین مناطق دو و چهار به ترتیب با سهم‌های ۹.۴ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

درمجموع ۷۳.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در دی‌ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق پنج، دو، چهار، ۱۰، ۱۴، هشت، هفت، ۱۵، سه و ۱۱ بوده) و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۶.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده ۱۳۸.۱ میلیون ریال

در دی‌ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۱ و ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۳۰۱.۶ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۶۵.۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۰.۵ و ۵۵.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند.

 

افزایش ۶۶.۹ درصدی متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در 10 ماهه سال ۱۳۹۸ به حدود بیش از ۶۰.۱ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۲۸.۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۵.۹۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " ۹۰ تا ۱۰۵ " میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۶ درصد، بیش‌ترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی " ۱۰۵ تا ۱۲۰ " و " ۷۵ تا ۹۰ " میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۰.۸ و ۱۰.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۷.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمت‌های کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال معامله‌شده‌اند.

 

بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " ۶۰ تا ۷۰ "مترمربع

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، بیش‌ترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " ۶۰ تا ۷۰ "مترمربع با سهم ۱۵.۲ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " ۵۰ تا ۶۰ " و " ۷۰ تا ۸۰ " مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۵ و ۱۲.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۵.۹ درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.

 

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

اما در دی‌ماه سال ۱۳۹۸، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " ۳.۰ تا ۴.۵" میلیارد ریال با اختصاص سهم ۱۳.۰ درصد، بیش‌ترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۴۴.۵ تا ۶.۰ و ۶.۰ تا ۷.۵ میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۲.۱ و ۱۰.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۴۸.۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۰ / ۹۹ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

 

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دی‌ماه سال جاری مؤید رشد به ترتیب معادل ۲۹.۰ و ۳۰.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بر اساس این گزارش و به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات انجام‌شده در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰.۷ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۱۲.۱ و ۵۹.۰ درصدی نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با ۲.۱ و ۴۰.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به بیش از ۱۳۸.۱ میلیون ریال رسید.

در شرایطی که در آذرماه سال جاری متاثر از اصلاح قیمت بنزین، تحریک انتظارات تورمی و متعاقباً افزایش نرخ ارز شاهد رشد ماهانه ۸.۵ درصدی متوسط قیمت شهر تهران بودیم، تحولات بازار در دی‌ماه مؤید آن است که به‌رغم تداوم رشد ماهانه حجم معاملات در این ماه، انتظارات تورمی تا حدود زیادی فروکش کرده و رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن در دی‌ماه به ۲.۱ درصد محدودشده است.

درمجموع 10 ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۶۰.۱ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۴۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۸ درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه موردبررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۹.۰ و ۳۰.۹ درصد رشد نشان می‌دهد.


ثبت نظر

ارسال