الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی (بخش دوم)

مهندس شهرام علیزاده / مدیرعامل شرکت آلوکد
  • پنجشنبه 6 شهریور 1399 ساعت 11:4

دو روش کلی نصب سرامیک در نمای ساختمان‌ها وجود دارد. روش نصب تر یا روش چسبانده‌شده و روش نصب خشک یا روش مهارشده. روش تر در بخش نخست این مقاله که در شماره پیشین نشریه پنجره منتشر شد، مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، توضیحاتی در خصوص روش نصب خشک ارائه شده است.

- نصب خشک سرامیک

یک روش نصب سرامیک‌های مورد استفاده در نما روش نصب خشک است. مشخصات و الزامات سرامیک‌های پورسلان یا

 آورده شده است.ISIRI در این روش در استاندارد ملی 25 (Terra cotta) پورسلان یا سرامیک‌های تهویه شونده

اجزای یک سیستم نصب خشک سرامیک به شرح زیر است:

  1. ریل‌های قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشتیبان به‌وسیله براکت‌ها و بست‌های مورد نیاز متصل شده است.
  2. بسته‌ای آلومینیومی با واشرهای عایق که بست‌ها به ریل‌ها به نحو مناسبی متصل می‌شوند و واشرها مانع ایجاد صدای لرزش حاصل از باد می‌شوند.
  3. پانل‌های سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بست‌ها مهار می‌شوند.

بسته‌های آلومینیومی در حفره‌های قطعات قائم آلومینیومی کار گذاشته می‌شوند و از درزبند برای جلوگیری نفوذ هوا به پشت سرامیک‌ها استفاده می‌شود.

برای دیدن فایل کامل پی دی اف کلیک کنید

نشریه پنجره ایرانیان-سال سیزدهم-شماره 155/شهریور 99


ثبت نظر

ارسال